User Options

pinoy ka ba? kung ganon, sali na! CLAN PINOY!


(offline)
Name:   clan.pinoyRanking:   --
Birthday:   2009-08-15Country:   Philippines
Joined:   2009-08-15Location:   sa buong pilipinas!!!
Posts:   0 comments
Uploads:   1 graphics 
Web:   
Name:   clan.pinoy
Birthday:   2009-08-15
Joined:   2009-08-15
Location:   sa buong pilipinas!!!
Uploads:   1 graphics kamUSta! piNOy ka ba? kuNG ganoN Ba't di ka sumalI diTO sa CLAn PInoy!

paAlaLA: mGA TAong may PilipIno Pride laNG aNG pWeDEng suMAli!

gUSto MOng suMALi?
madali laNG yaN! iBIGay anG SUmusunod NA DETAlye:

Pangalan:
Edad:
kaarawan:
pinoy ka ba? (patunayan):
paTUNAyan NA IKaW Ay may pilipINO pride:
iLAgay itO SA iyonG prOFILe:


*pindotables yan!*
Mga KAsali:


Pangalan: angela
Edad: 13
kaarawan: 6/28
pinoy ka ba? (patunayan): pinoy na pinoy talaga. ASTIG!

:::konstrukting pa po!:::
Login or register to add clan.pinoy as your friend!

User Comments


dreamscape writes:
active pba 2? :)


Posted on: Nov 11th 2011, 2:24:31am

myphixel writes:

Pangalan: Meryll Reyna
Edad: 12
kaarawan: Pebrero 7, 1999
pinoy ka ba? (patunayan): Nakasakay na ako nang Jeep mag isa, Nakakita na ako ng kalabaw, nakakain na ako ng taho at puto, MAKABAYAN AKO :> !!


Posted on: Mar 29th 2011, 10:07:15pm

Add your comment

Please login or register to submit your comment.